Odlarservice.se

med målsättning att öka lönsamheten för det svenska lantbruket!

Unsplashed background img 2

flash_on

Enkelt

Vi strävar efter ett enkelt och användarvänligt gränssnitt där du snabbt hittar den information du letar efter.

group

Dela

Låt rådgivare ta del av den information du väljer. Diskutera och kom tillsammans fram till rätt beslut.

settings

Snabbt

Förenkla det arbete som tidigare krävde svåra program.

Unsplashed background img 2

Våra produkter

Vi ser det som vår uppgift att hitta de områden där det finns potential att öka lönsamheten för den enskilde lantbrukaren. Med hjälp av våra praktiska och tekniska tjänster, så som precisionsodling, kalkning, markkartering och nematodkartering, kan det bli ett rejält steg i rätt riktning.

Unsplashed background img 3

Markkartering

Genom kunskap om din marks näringstillstånd har du stor möjlighet att minska dina gödselkostnader, optimera skörden och effektivisera resursanvändningen.

Vi använder oss av GPS-teknik vid provtagningen och kan därför enkelt hitta tillbaka till samma punkter igen. Analysresultaten pressenteras som en färgad interpolerad karta eller som fil till växtodlingsprogram.

Vårt grundpaket innefattar analyser på: pH, P, K, Mg, K/Mg, Ca.

Du kan även välja att bygga på med:

Förrådsanalys: Inkluderar svårlösligt P och K, B-Cu-förråd.

Jordartsanalys: Inkluderar lerhalt, mullhalt och sandgrovmo.

Unsplashed background img 3

Arealmätning

Vi utför en mängd mätningar i fält. Allt från uppmätningar av skiften till inmätning av brunnar och ledningar. Vi erbjuder mycket hög noggranhet på de inmätningar vi gör.

Arealmätning. Behöver du kontrollmäta det nya arrendet?

Inmätning av brunnar. Vi ger dig GPS-koordinaterna för brunnarnas placering.

Kablar och ledningar. Vi mäter in elkablar, jordvärmeledningar, vattenledningar etc.

Resultatet presenteras i form av en papperskarta. Vi arkiverar GPS-koordinaterna efter mätningen.

Unsplashed background img 3

Precisionskalk

Hälften av betodlarna har för lågt pH för att kunna odla sockerbetor optimalt.

Att kalka är en lösning, men att precisionskalka är oftast den optimala lösningen. Vi tillhandahåller även tjänsten att göra en styrfil till precisionskalkning.

Vi beräknar ett kalkbehov utifrån dina förutsättningar.

Resultatet presenteras i form av en kalkbehovskarta där mängden kalk/ha visas samt vilken typ av kalk som är lämplig. Utifrån det resultatet skapar vi en styrfil för precisionskalkning. Styrfilen anpassas efter den kalkspridare som används.

Unsplashed background img 3

Jordartskartering

Bästa sättet att skaffa sig information om variationen i fält är att mäta markens elektriska ledningsförmåga med en så kallad EM38.

Detta är en sensor som dras på en släde över fältet och som tillsammans med en gps registrerar variationen i markens egenskaper. Mätdatan påverkas till största del av jordartsförhållandena ned till cirka en meters djup.

Med en jordartskartering ser vi en rad olika användningsområden inom svensk växtodling:

  • Styra utsädet utifrån lerhalt med hjälp av GPS.
  • Skaffa sig kunskap om var lerhalterna finns för att lägga rätt strukturkalk
  • Styra sladdplankan utifrån lerhalt med hjälp av GPS.
  • Styra snigelbekämpning utifrån lerhalt med hjälp av GPS.
Unsplashed background img 3

Klumprotsjuka

Klumprotsjuka är ett växande problem i rapsodlingen som kan ge stora skördesänkningar.

Sjukdomen förkommer fläckvis i fältet och kan ligga vilande i jorden under mer än 10 år. Grödan får svulster på rötterna som hindrar vattenupptagning vilket leder till näringsbrist hos växten. Vid förekomst av klumprotsjuka bör man välja en resistent sort eller annan gröda.

Vi utför provtagning för analys av klumprotsjuka.

Resultatet presenteras i form av en punktkarta med färgade punkter utifrån analyssvaren. Vi ger även en rekommendation om vilken typ av utsäde som bör användas.